To Shoe or Not to Shoe

Andy Warhol, To Shoe or Not to Shoe (from  À la Recherche du Shoe Perdu series), 1955